Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 1 KOIZUMI YOSHIKI H SEM 02:26:02
2 9 USHIYAMA JUNICHI H SEM 02:30:16
3 5 DAY STEPHEN H V1M 02:35:20
4 7 FARRUGIA ANTHONY H V1M 02:38:40
5 10 NARITA GENICHI H SEM 02:39:39
6 11 YAMAGUCHI HARUKA F SEF 02:42:20
7 21 KODAMA KEIICHI H SEM 02:43:01
8 2 OGAWA NANA F ESF 02:46:06
9 20 LANCELEUR LUDOVIC H JSVDT SEM 02:51:05
10 3 KUGA NAOTO H SEM 02:52:30
11 12 MOTOYAMA KANAKO F SEF 02:58:08
12 15 SANTOS FRANCK H AS MAGENTA SEM 02:58:38
13 41 TRAVERS Laurent H Olympique V1M 03:03:33
14 14 NANCY Damien H SEM 03:03:52
15 13 SCHMITT Nathalie F ATHLE52 V1F 03:05:21
16 6 MASSON ALICE F SEF 03:06:14
17 55 POINAS Emmanuel H AC PAITA V1M 03:10:15
18 48 ROBERT DAVID H AS MAGENTA SEM 03:13:03
19 4 CRUMPTON SHIREEN F V1F 03:15:13
20 126 MONTGOBERT ROLAND H V1M 03:16:41
21 62 DUVELLE Remy H ESM 03:18:25
22 84 JUSSIAUME Michael H AC PAITA V1M 03:19:07
23 90 BIONDO PAOLO H V1M 03:19:39
24 52 POUGET Mathieu H SEM 03:22:33
25 83 LHENRY Ronan H VKP RANDO V1M 03:24:22
26 85 FORREST John H TARANAKI TRIATHLON CLUB V1M 03:26:55
27 101 ADAO DA SILVA Joao H FANC V1M 03:27:12
28 99 HOUART VALENTIN H FANC SEM 03:27:45
29 128 FURUMOTO RYUICHI H SEM 03:27:47
30 115 PERCHOC J-BAPTISTE  H FANC SEM 03:28:55
31 46 JOLIVET SEBASTIEN H AS MAGENTA SEM 03:29:10
32 103 BEURTON Hubert H FANC ESM 03:31:07
33 19 MONIN STEPHANE H JSVDT V1M 03:35:31
34 105 BYKOV Egor H FANC SEM 03:36:37
35 45 MARDJOEKI RENE H AS MAGENTA V2M 03:36:45
36 97 GAZANION Francois H SEM 03:37:21
37 60 LEVET Guillaume H V1M 03:40:02
38 110 JOUSSOT GREGORY H FANC SEM 03:42:34
39 116 BURGAUD  PASCAL H FANC V1M 03:42:50
40 100 BECHETOILLE Timothée H FANC SEM 03:43:43
41 68 CHOTARD Erwan H SEM 03:43:45
42 135 GALLI STEPHANE H V1M 03:45:02
43 47 BOULET STEPHANE H AS MAGENTA SEM 03:46:13
44 104 TUBOLY Sandor H FANC SEM 03:46:45
45 89 GUILLOUX ANTONY H JSVDT SEM 03:48:30
46 87 PUECH SIMON H SEM 03:48:48
47 132 DELRIEU JULIEN H SEM 03:50:58
48 73 ROBERT Nolwenn F SEF 03:52:14
49 63 DUVELLE Charles H V2M 03:52:58
50 102 RASENDRAHASINA Tojo H FANC SEM 03:53:24
51 26 IKEMOTO TATSUHISA H V2M 03:55:16
52 91 BLANCHARD FRANCK H SEM 03:56:07
53 86 CANTINOLLE Xavier H V1M 03:57:57
54 119 GOUJON Frédéric H FANC SEM 03:58:37
55 96 LEPAROUX Philippe H ASPTT V1M 04:00:49
56 111 DELATTRE FRANCK H FANC SEM 04:01:09
57 95 CINQUE Gabrielle F SEF 04:01:32
58 74 DAVID Ingrid F ASPTT V1F 04:03:37
59 120 ROYER Sébastien H FANC SEM 04:05:14
60 109 BUCHII Dorin H FANC SEM 04:06:57
61 108 VELUSKAS Tadas H FANC ESM 04:06:57
62 107 TIMOSHA Prince H FANC SEM 04:06:57
63 77 NOMPEIX Julien H SEM 04:08:43
64 88 COLLET GUILLAUME H SEM 04:09:56
65 71 BOUAZAMA Abdellah H V1M 04:13:10
66 114 NAUD  FRANCOIS H FANC V1M 04:13:27
67 122 MEHRENBERGER Philippe H V2M 04:14:36
68 113 LAURENT CEDRIC H FANC SEM 04:16:23
69 79 FABBRO Xavier H SEM 04:16:58
70 134 GENTY PIERRE-HENRI H V2M 04:17:24
71 106 JURCZENIA Maciej H FANC SEM 04:26:33
72 92 CAILLOT SYLVAIN H V1M 04:27:54
73 75 GUILLEMBET Benoit H SEM 04:30:23
74 25 KANEKO YOKO F V1F 04:31:45
75 22 WATANABE FUJIO H V3M 04:32:29
76 27 IKEMOTO YOSHIKA F V2F 04:32:55
77 80 PITON Olivier H SEM 04:35:02
78 125 BOIDIN MATHIEU H SEM 04:35:34
79 54 GARIN Jean-Claude H V2M 04:35:43
80 98 DUJARDIN PATRICK H V2M 04:35:55
81 76 WEIGNER Brent H Globetrotters V3M 04:37:29
82 29 YUASA YUKO F V2F 04:38:27
83 118 RISSONE  VINCENT H FANC SEM 04:39:06
84 117 ZIEGLER  PIERRE-ANDRE H FANC SEM 04:40:44
85 61 COUTURES Emmanuel H V1M 04:41:58
86 65 LE BOURDONNEC Helene F SEF 04:42:44
87 78 HUTARDO Francis H SEM 04:51:38
88 94 MIYAZAKI Hiroshi H V3M 04:52:48
89 33 KODAMA RIE F V1F 04:53:28
90 34 YOSHIKAWA MAMORU H V3M 04:54:30
91 131 KOMAYAMA SACHIKO F V1F 05:04:19
92 70 PRUSELLE Benjamin H SEM 05:06:05
93 64 CASTAING Marc H V2M 05:08:09
94 93 DEVIU GUILLEM H SEM 05:12:01
95 58 DENIS Sébastien H CTNC SEM 05:12:33
96 112 TIAEHAU MARCO H FANC V1M 05:16:35
97 40 NITTA SHIGEHIKO H V3M 05:23:54
98 82 TIPHAGNE Jerome H SEM 05:26:48
99 81 ROBERRINI Sidoine H V1M 05:26:48
100 130 PAGET ALIX H ESM 05:28:31
101 59 DUPONT Damien H SEM 05:28:45
102 39 TSUNODA HIDEKO F V2F 05:33:42
103 35 KAWAI YASUHIRO H V1M 05:33:48
104 69 MUNIER Maxime H RIOZ TRAIL TEAM SEM 05:35:43
105 38 KOBAYASHI YUKO F V2F 05:37:45
106 53 LAIGNIEL Joanne F SEF 05:38:26
107 50 TOURON CHRISTOPHE H V1M 05:38:28
108 51 MOELJOKARIO FREDERIC H SEM 05:39:50
109 31 INOUE KEIKO F V1F 05:44:38
110 42 TAJIMA HISAMICHI H V3M 05:44:47
111 121 LE GOFF Yves H ASPTT V1M 05:46:19
112 30 KODA YOKO F V2F 05:49:47
113 23 OSHIMA YOSHIO H V3M 05:54:56
114 37 JIMBO KEIKO F SEF 05:55:26
115 57 Bennett Peter H Country Club Marathon V1M 06:05:10
116 44 TAJIMA(SHINGU) YURI F SEF 06:09:57
117 32 TSUBOYA AYAKO F SEF 06:11:47
118 129 ISOBE MAKIE F V1F 06:11:48
119 28 YOSHIDA TAEKO F V3F 06:14:43
120 56 NGUYEN Yen F Country Club Marathon V2F 06:16:35
121 124 TOLUAFE PAULO H V1M 06:17:25
122 43 TAJIMA SAORI F SEF 06:20:41
123 66 KERLEGUER Lénaïc H SEM 06:29:38
124 36 JIMBO HARUMI F V3F 07:20:47