Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 944 VERNIER HAJJI Faustine F golden star V1F 00:45:01
2 792 ZERAOUI ZOUBIDA F BA 186 V1F 00:50:47
3 805 SORDET SANDRINE F V1F 00:52:38
4 931 MOSTI Fanny F V1F 00:52:59
5 871 KARATSU Akiko F V1F 00:53:01
6 895 COUPEY Isabelle F V1F 00:53:06
7 753 ROGER Fabienne F DIRISI V1F 00:53:43
8 947 BOURIQUET SOPHIE F V1F 00:53:49
9 767 GRANET AURORE F GSBDD V1F 00:55:01
10 970 DELANDE ELODIE F V1F 00:55:50
11 1031 LEBON MELANIE F V1F 00:57:13
12 1032 DAIME MIREILLE F V1F 00:58:03
13 915 BOUVRON Rozenn F V1F 00:59:04
14 941 REYNARD Elise F V1F 00:59:04
15 856 MONNIN Stéphanie F V1F 01:01:03
16 1012 LEBREUS JOELLE F V1F 01:01:04
17 1001 ROQUES ANNE-France F CAJG V1F 01:01:33
18 831 LE DUVEHAT SANDRINE F V1F 01:02:37
19 876 MIAULT Karine F V1F 01:03:31
20 866 CONDOYA Marie-Jo F V1F 01:04:29
21 1042 MANTERNACH HELENE F V1F 01:05:09
22 1049 REYNAUD CLAUDINE F V1F 01:05:24
23 968 ROBERT ESTELLE F V1F 01:06:54
24 965 FLOCH Sandra F V1F 01:07:25
25 793 HEYRAUD KARINE F BA 186 V1F 01:07:28
26 903 CARRAZ Sylvie F V1F 01:08:17
27 898 BERTUCCI Frédérique F V1F 01:08:44
28 771 MONPERT CELINE F GSBDD V1F 01:10:02
29 848 SIMON Myriam F V1F 01:10:46
30 983 CARDONA CELINE F V1F 01:12:07
31 976 CHIMENTI CLARA F V1F 01:14:38
32 879 GIRARD Patricia F V1F 01:15:42
33 803 VIRET VALERIE F V1F 01:18:29
34 845 FEUNTEUN Corinne F V1F 01:18:29
35 1003 COUETE ANNE F V1F 01:23:47
36 857 MONNIN Isabelle F V1F 01:30:13